Visie en missie

Signtaal biedt zowel groeps- als ambulante begeleiding thuis en op locatie aan kinderen en jongeren met communicatieve problemen zoals doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis (evt. combinatie met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zoals ADHD of autisme).

Wat vinden wij bij Signtaal nu echt belangrijk, wat zijn onze idealen? Bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen en jongeren plezier hebben en zich veilig voelen. Als je plezier hebt en je veilig voelt dan kun je beter groeien en heb je een positief effect op je omgeving.
Het bieden van een communicatief klimaat, met een breed scala aan communicatieve ondersteuning, waar zelfstandigheid wordt bevorderd en waar aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het leren: wie ben ik, wat vind ik belangrijk en waar hoor ik.

Zo normaal mogelijk is belangrijk om ervoor te zorgen dat we blijven kijken naar mogelijkheden. Normaal waar het kan, speciaal waar het moet. We moeten geen kansen ontnemen voor kinderen om te leren en te ontwikkelen. We houden van uitdaging in spel en activiteiten om deze kansen te creëren.

Wij bieden een kleinschalig klimaat waarin een nauwe samenwerking met ouders is gerealiseerd en zorg zoveel als mogelijk op maat wordt geboden. Een kleinschalig klimaat betekent ook dat we een bedrijf zijn waar medewerkers trots op zijn en met plezier werken, we doen het samen. We geven graag kansen aan medewerkers om te groeien en een plek te vinden waar ze hun passie kunnen omzetten in vaardig handelen.

We streven naar een goede keten van zorg met samenwerkingspartners, met name voor de specialistische doelgroep waar wij mee werken. We grijpen de kansen om deze keten sterker te maken en passend aanbod te creëren voor de kinderen en jongeren met specifieke ondersteuning op communicatie.