Visie en missie

Als je denkt aan goede zorg, waar denk je dan eigenlijk aan? Vanuit de wet denk je aan het voldoen aan regelgeving, verantwoording kunnen afleggen en cijfermatig kunnen laten zien wat je hebt bereikt. Als ouder denk je aan sfeer, de wijze van bejegening door begeleiders, het aanbod van activiteiten en dat je kind het naar zijn of haar zin heeft. Als begeleider denk je aan gehoord en gezien worden, tijd nemen voor de cliënten, maar ook jezelf mogen zijn.

Binnen Signtaal denken we dat het één het ander niet uitsluit. Je kunt de juiste bejegening combineren met het kunnen afleggen van de verantwoording. Je kunt gezelligheid creëren en kwaliteit leveren tegelijk. Maar hoe doe je dat dan?

Begeleiders zijn het kloppend hart van de organisatie. De juiste persoon op de juiste plek, die het vertrouwen krijgt om zijn of haar werk zo te kunnen vormgeven om het beste te bieden aan de cliënt. Een begeleider die de cliënt vraagt: “Wat heb je nodig om een volwaardig leven te kunnen leiden?” En een begeleider die, samen met het ondersteuningsteam, deze vraag kan vertalen naar een passend zorgaanbod.

Dat is volgens Signtaal de basis, de fundering, waarop de rest is gebouwd. Met een hoofdrol voor vertrouwen. Vertrouwen in de cliënt, vertrouwen in je collega’s en vooral ook vertrouwen in jezelf. Vertrouwen geven en ontvangen. Want door vertrouwen te krijgen en te voelen, kan je ontwikkelen, durf je te laten zien wat je in huis hebt en aan te geven wat er beter kan.

Binnen Signtaal geloven we in de volgende kernwaarden dragen deze uit:

Open en eerlijk

Vertrouwen kun je geven en ontvangen, maar alleen door eerlijk en open te blijven naar elkaar en vanuit respect te communiceren kun je vertrouwen blijven houden. In elkaar en in jezelf.

De regie krijgen en doen waar je blij van wordt

Doen waar je blij van wordt betekent de mogelijkheid om te participeren, na te denken over waar je gelukkig van wordt en hiervan meer in je (werk)leven te ervaren. De mogelijkheid en ruimte om dit zelf te creëren en je daarin gesteund en zelfverzekerd te voelen. Dat is waar wij naar streven voor zowel de cliënten en als medewerkers.

Eenvoud is kracht

Zo efficiënt mogelijk de administratieve processen en “verplichtingen” organiseren, zodat er zo veel mogelijk tijd overblijft om bezig te zijn met onze core business, met datgene wat ons gelukkig maakt. Persoonlijk contact en in verbinding zijn met elkaar, daar maken we tijd voor. Naar ouders en cliënten, maar ook naar elkaar.

Uw kind aanmelden

Bent u opzoek naar een passend zorgaanbod voor uw kind? Meld uw kind eenvoudig aan via ons aanmeldformulier.

Scroll naar boven