Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Zodra uw aanmelding is ontvangen, nemen wij contact op voor het plannen van een oriëntatiegesprek. Tijdens dit gesprek maken we graag nader kennis, zal worden besproken wat de hulpvragen zijn en wat Signtaal hierin kan bieden. Vervolgens wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd of Signtaal passende zorg kan bieden en of er plek beschikbaar is.

Als de zorg op korte termijn kan starten, kan financiering (en evt. vervoer) worden aangevraagd bij de gemeente of worden geregeld vanuit de WLZ. Indien er nog geen zicht is op starten op korte termijn, kan uw kind op de wachtlijst worden geplaatst. Indien er een plek vrijkomt, maar u besluit om niet direct tot plaatsing over te gaan, blijft uw kind maximaal 3 maanden op de wachtlijst staan. Na die tijd zullen de naam en overige gegevens worden verwijderd. Uiteraard kan er weer opnieuw worden aangemeld, indien later alsnog behoefte is aan zorg door Signtaal.

Nadat de financiering van de zorg en het vervoer geregeld zijn, zal er een intakegesprek worden gepland waarin u kunt kennismaken met de betrokken begeleider(s) en praktische afspraken zullen worden gemaakt. Na het intakegesprek kan de zorg van start gaan.

Aanmelden

Scroll naar boven