Signtaal

De plek waar communicatie met uw kind centraal staat.

Begeleiding aan kinderen met communicatieve problematiek

Signtaal biedt begeleiding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 t/m 18 jaar met communicatieve problematiek,

zoals een taalontwikkelingsstoornis, doof- of slechthorendheid.

Door de inzet van Totale Communicatie, zoals (ondersteunende) gebaren, pictogrammen, verwijzers, kleuren enz.

wordt de communicatie met het kind ondersteund en versterkt.

Vroegbegeleiding en naschoolse begeleiding

Signtaal biedt zowel vroegbegeleiding als naschoolse begeleiding .

Vroegbegeleiding wordt geboden aan kinderen met als doorstroomperspectief het speciaal onderwijs of een kinderdagcentrum.

Naschoolse begeleiding wordt geboden aan kinderen die overdag speciaal onderwijs volgen.

Zorgaanbod

Signtaal heeft een divers aanbod van groepen waarbinnen de kinderen worden begeleid.

De groep waarop een kind wordt geplaatst is afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd en hulpvraag.

Signtaal vindt het belangrijk dat er naar het individuele kind wordt gekeken en biedt daarom zoveel mogelijk maatwerk.

De begeleiding vindt plaats op de locatie van Signtaal te Leidschendam.

Totale Communicatie

Binnen Signtaal wordt gebruik gemaakt van Totale Communicatie, een methodiek die de communicatie met het kind ondersteunt en versterkt. Bij Totale Communicatie gaat het om het bewust inzetten van diverse communicatiemiddelen, zoals pictogrammen, (ondersteunende) gebaren, verwijzers, kleuren etc.

Ervaringen

Spelen en leren

“Bij Signtaal kan ik lekker spelen en heb ik geleerd hoe ik iets moet vragen”.     

Jesse - cliënt van Signtaal

Samen spelen

“Ik vind Signtaal héél leuk, omdat ik met andere kinderen kan spelen.”

Willem - cliënt van Signtaal

Zorg op maat

“Signtaal biedt zorg op maat binnen een klimaat waarin iedereen tot bloei komt, zowel kind als medewerker.”

Maaike - medewerker van Signtaal

Signtaal is aangesloten bij

Kiwa ISO 9001 logo NL
Branchevereniging-BVKZ
Erkend-Leerbedrijf-1
Geschillencommissie-Zorg
Scroll naar boven