Vrienden van Signtaal

Stichting Vrienden van Signtaal is opgericht om kinderen en jongeren met een communicatief meervoudige beperking te ondersteunen in het dagelijks leven. Daarbij hoort ook deelnemen aan sport en spel. Voor veel kinderen is dit “normaal”, maar voor de kinderen en jongeren van Signtaal vraagt dit de nodige aanpassingen. Financiering vanuit de Wet langdurige zorg is bedoeld voor het inkopen van specialistische zorg, maar biedt onvoldoende ruimte voor aangepast speelmateriaal en sportactiviteiten. Stichting Vrienden van Signtaal wil door middel van fondswerving en giften, projecten m.b.t. sport en spel realiseren. Meer informatie over deze projecten vindt u op de website www.vriendenvansigntaal.nl Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk om deze projecten te realiseren. Iedere gift, hoe klein of hoe groot ook, draagt bij aan het welzijn van de kinderen en jongeren van Signtaal. Dus helpt u ook de Stichting Vrienden van Signtaal? Uw gift kunt u overmaken naar NL93INGB0009265726 t.n.v. Stichting Vrienden van Signtaal. Dank u wel.

logo-stichting-vrienden-van-signtaal
Scroll naar boven