Doelgroep

Signtaal biedt begeleiding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar met communicatieve problematiek, zoals een taalontwikkelingsstoornis, doof- of slechthorendheid. De doelgroep met een communicatief meervoudige beperking (CMB) heeft naast de communicatieve problematiek, welke op de voorgrond staat, een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een overige beperking zoals Down Syndroom, ASS, slechtziendheid enz.

Signtaal biedt zowel vroegbegeleiding als naschoolse begeleiding. Vroegbegeleiding wordt geboden aan kinderen met als doorstroomperspectief het speciaal onderwijs of een kinderdagcentrum. Deze zorg wordt geboden tijdens schoolweken in de ochtenden. Naschoolse begeleiding wordt geboden aan kinderen die overdag speciaal onderwijs volgen. Deze begeleiding wordt geboden na schooltijd en tijdens vakantie- en studiedagen de gehele dag.

Signtaal heeft een divers aanbod van groepen waarbinnen de kinderen worden begeleid. De groep waarop een kind wordt geplaatst is afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd en hulpvraag. Signtaal vindt het belangrijk dat er naar het individuele kind wordt gekeken en biedt daarom zoveel mogelijk maatwerk.

Voor de kinderen met enkelvoudige communicatieve problematiek is er een onderscheid tussen de volgende groepen, welke worden onderverdeeld op leeftijd en/of ontwikkelingsniveau:

  • De Kleine Wereld (4 t/m 8 jaar)
  • De Wereldboom groepen (6 t/m 12 jaar)

Voor de kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) is er een onderscheid tussen de volgende groepen, welke worden onderverdeeld op de leeftijd en/of het ontwikkelingsniveau:

  • De Vroege Vogel groepen (2 t/m 5 jaar)
  • De Wereldsterretjes groepen (3 t/m 8 jaar)
  • De Wereldkamer groepen (6 t/m 18 jaar)
  • De Wereldreiziger (12 t/m 18 jaar)
  • De Vrije Wereld (12 t/m 18 jaar)

Agressie is een contra-indicatie voor het ontvangen van zorg bij Signtaal. Signtaal staat niet geregistreerd als WZD-instelling en mag daarom geen onvrijwillige zorg toepassen. Indien er op enig moment sprake is van grensoverschrijdend gedrag, zal Signtaal met ouders en andere betrokkenen (zoals school en behandelgroep) in gesprek gaan om met elkaar te zoeken naar een passende oplossing. Mocht er onvoldoende mogelijkheid zijn om dit gedrag te veranderen, waardoor de veiligheid van het kind of zijn omgeving niet meer kan worden gewaarborgd, dan zal Signtaal op basis hiervan de begeleiding beëindigen.

Uw kind aanmelden

Bent u opzoek naar een passend zorgaanbod voor uw kind? Meld uw kind eenvoudig aan via ons aanmeldformulier.

Scroll naar boven