Zorgaanbod

Signtaal biedt zowel groeps- als ambulante begeleiding thuis en op locatie aan kinderen en jongeren (leeftijd 3 jaar tot 18 jaar, met uitloop naar 21 jaar) met communicatieve problemen zoals doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis (evt. combinatie met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek zoals ADHD of autisme). Onze expertise is communicatie in de breedste zin van het woord: Nederlandse Gebarentaal, Nederlands ondersteund met gebaren, tactiele communicatie en Totale Communicatie. Een belangrijke voorwaarde op onze groepen is dan ook dat het communicatief klimaat past bij de communicatieve problematiek van het kind of de jongere.

Groepsbegeleiding
Onze reguliere groepen bestaan uit 6-8 kinderen/jongeren met 2 begeleiders. Daarnaast hebben we specialistische groepen met een kleiner groepsaantal, of kinderen/jongeren die individuele begeleiding binnen een groep ontvangen. De groepen zijn doordeweeks 5 dagen per week open vanaf het moment dat school of behandelgroep eindigt, tot 18.30. Op zaterdag van 9.30 tot 16.00. Er wordt een warme maaltijd aangeboden op de groep om 17.30 (er wordt een eigen bijdrage gevraagd). In de vakanties zijn de openingstijden van ma-do 09.00 tot 17.00. Op vrijdagen en feestdagen zijn de groepen eerder dicht (16.00). Doordeweeks is het programma gericht op ontspanning, vrijetijd en zelfstandigheidsbevordering. Het activiteitenaanbod wordt afgestemd op de prikkelbehoeften en energiehuishouding van de cliënt. In de vakanties zijn er ook mogelijkheden voor uitstapjes en grote activiteiten zoals de dierentuin, een speurtocht in het bos of een pretpark.

Individuele begeleiding
Signtaal biedt laagdrempelige ouderbegeleiding gericht op communicatieve hulpvragen. Daarnaast biedt Signtaal een ambulant product voor het kind of de jongere. Onze ambulante begeleiding wordt geheel op maat ingericht, en de inhoud is dus afhankelijk van de hulpvraag. Zo bieden wij ontlasting in de thuissituatie in zwaarbelaste gezinnen, helpen wij jongeren met het vinden en onderhouden van een bijbaan, bieden wij individuele ondersteuning in de klas en ondersteunen wij kinderen bij het vinden en beoefenen van sport en hobby. Ook kan het voorkomen dat cliënten een gecombineerd groepsaanbod en ambulant aanbod krijgen.

Zorgplan
Binnen beide vormen van begeleiding werkt Signtaal met zorgplannen, waarin samen met ouders doelen worden opgesteld op de volgende 3 gebieden: communicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid. Deze doelen worden 1 tot 2 keer per jaar geëvalueerd met de orthopedagoog, begeleider en ouders (en bij 12 jaar+ ook met de jongere). Cliënten die slechts in vakanties, of beperkt doordeweeks, de groepen bezoeken hebben uiteraard minder tijd om aan doelen te werken dan cliënten die frequent begeleiding ontvangen.

Methodieken
Omdat veel van de kinderen en jongeren bij Signtaal vanwege hun communicatieve (en evt. bijkomende cognitieve en/of psychiatrische) problematiek ook extra ondersteuning nodig hebben bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en identiteitsvorming, werken wij met de methodiek ‘Samen op de Wereld’. Deze methodiek is samengesteld door de communicatiecoach en orthopedagoog uit verschillende andere methodieken zoals bekend binnen de cluster 2 doelgroep. De methodiek is o.a. gericht op het ontwikkelen van ja/nee gevoel, een mening vormen (draagt bij aan identiteitsontwikkeling), het oefenen van sociale vaardigheden en het herkennen en benoemen van grenzen en emoties bij zichzelf en de ander. Binnen de methodiek wordt zoveel mogelijk gewerkt met spelvormen, visualisaties en ervaringsgericht werken.
Daarnaast begeleiden wij op de groep zoveel mogelijk a.d.h.v. de principes van het Sociaal Competentie Model. Dit model gaat uit van het in balans brengen van vaardigheden en ontwikkelingstaken. We helpen kinderen bij het ontwikkelen van vaardigheden die zij nog missen. We doen dit door positief gedrag te bekrachtigen en negatief gedrag te negeren.

Vervolgens reik je de kinderen een alternatief aan voor dat negatieve gedrag. De methodiek is gericht op het kunnen, de mogelijkheden van de persoon in plaats van uit te gaan van wat de gebreken zijn.
Zoals eerder al beschreven richten wij onze groepen in op basis van de principes van Totale Communicatie. Bij Totale Communicatie gaat om het bewust inzetten van diverse communicatiemiddelen, zoals picto's, gebaren, tekeningen, kleuren, een weekplanner, een stappen- en/of signaleringsplan. De communicatiemiddelen moeten passen bij het communicatieniveau van de cliënt. Zonder een passend communicatief klimaat voelt een kind of jongere zich niet veilig en is het niet in staat om plezier te hebben.
Naast deze 3 hoofdmethodieken hebben wij expertise op het gebied van prikkelverwerking (Sensorische Informatieverwerking), Geef me de 5, doofblindheid en CHARGE syndroom en werken wij met signaleringsplannen en thermometers wanneer er sprake is van spannings-gerelateerde problematiek.

Vervoer
Zowel het vervoertussen school/dagbesteding en Signtaal, als het vervoer tussen Signtaal en thuis dient altijd zelf georganiseerd te worden of via de gemeente of zorgverzekering/WLZ geregeld te worden.

Organisatie
Op de groep werken altijd een begeleider en een coördinerend begeleider. De begeleiders ontvangen ondersteuning van een begeleider 5, een communicatiecoach en een orthopedagoog. Het team wordt organisatorisch aangestuurd door de teamleider. Daarnaast heeft Signtaal een kwaliteitsmedewerker in dienst die toetst en aanstuurt op wettelijke kaders en regelgeving. Deze medewerker is tevens aandachtsfunctionaris AVG.