Methodieken

Op alle groepen wordt gebruik gemaakt van Totale Communicatie (TC). TC is een methodiek die de communicatie met het kind ondersteunt en versterkt. Bij TC gaat het om het bewust inzetten van diverse communicatiemiddelen, zoals pictogrammen, (ondersteunende) gebaren, verwijzers, kleuren etc. De inzet van TC biedt zelfs kinderen die geen taal tot hun beschikking hebben, duidelijkheid, afstemming, een grotere mate van zelfstandigheid enz. Voor ieder individueel kind wordt gezocht naar de meest passende communicatievorm, waarna deze met het kind wordt ingetraind. Daarnaast wordt er themagericht gewerkt aan de woordenschat. De methodiek Samen op de Wereld is speciaal ontwikkeld voor kinderen met communicatieve problematiek, waarbij wordt gewerkt aan doelen m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van het zelfbeeld.

De doelgroep CMB kenmerkt zich, wegens de combinatie van meerdere beperkingen, door een trage (en soms stilstand) in ontwikkeling. Om geleerde vaardigheden te behouden, is het blijven aanbieden van specialistische zorg noodzakelijk. Dit maakt dat de begeleiding een intensief en langdurig karakter heeft.

Uw kind aanmelden

Bent u opzoek naar een passend zorgaanbod voor uw kind? Meld uw kind eenvoudig aan via ons aanmeldformulier.

Scroll naar boven